Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 februari 2022 en is van toepassing op burgers en legale permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over jou verkrijgen via https://tuinsolutions.be. Wij raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder meer dat:

 • wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien of op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Als je vragen hebt, of wilt weten welke gegevens we precies van je bijhouden, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

We kunnen persoonlijke informatie verzamelen of ontvangen voor een aantal doeleinden die verband houden met onze zakelijke activiteiten, waaronder de volgende:

1.1 Contact – Via telefoon, post, e-mail en/of webformulieren

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en plaats
 • E-mailadres

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voorbereidende procedures met betrekking tot een contract waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

1.2 Om diensten of producten te ondersteunen die een klant wil kopen of heeft gekocht

Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens:

 • Naam, adres en plaats
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam, wachtwoorden en andere accountspecifieke gegevens

De grondslag waarop wij deze gegevens mogen verwerken is:

Het is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voorbereidende procedures met betrekking tot een contract waarbij de betrokkene partij is. 

Bewaartermijn

We bewaren deze gegevens totdat de service wordt beëindigd.

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies . 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

3. Beveiliging

Wij zetten ons in voor de beveiliging van persoonsgegevens. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

4. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links op onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

5. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn. Daarnaast informeren wij u waar mogelijk actief.

6. Toegang tot en wijziging van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
 • Recht op inzage: U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden voor verwerking zijn.

Zorg ervoor dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

7. Klacht indienen

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Contactgegevens

TuinSolutions
Houtenschoen 51
9100 Sint-Niklaas
België
Website: https://www.tuinsolutions.be
E- mail: info@tuinsolutions.be
Telefoonnummer: + 32 377 709 27

Bijlage

Complianz | De privacysuite voor WordPress

Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om toestemmingsregistraties te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt uw IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Zie de Complianz Privacyverklaring voor meer informatie .

Je kan ook onze privacyverklaring downloaden als een PDF.

Bedankt voor uw mail!